PREMIES Belastingvermindering

 

 

Energiepremies 2015: In 2015 kunt u volop genieten van energiepremies en een energielening.

 

In Vlaanderen worden in 2015 zowel energiepremies gegeven voor energiebesparende maatregelen in een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u in de meeste gemeenten ook een energielening van de Vlaamse overheid aanvragen om uw energiebesparende investeringen te financieren.

 

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en investeringen in groene energie. Daarnaast blijft in 2015 de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen verder lopen voor wie investeert in dakisolatie in een woning die al minstens 5 jaar in gebruik is. Voor nieuwbouwwoningen komt u in aanmerking voor een E-peilpremie als de woning aanzienlijk beter scoort dan de wettelijke eisen en kunt u genieten van een korting op de onroerende voorheffing.

 

Voor 2016 wordt er een afbouw van een aantal energiepremies aangekondigd. Een definitieve beslissing hierover wordt verwacht in de eerste helft van 2015.

 

Premies voor bestaande woningen in 2015

 

Energiepremies via de netbeheerders (Eandis en Infrax) voor eindfacturen vanaf 1 januari 2015

 

Premies 2015 via de netbeheerder in bestaande woningen (aangesloten op distributienet voor 1/1/2006)
Dakisolatie via aannemer 6, 7 of 8 €/m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W)
Dakisolatie doe-het-zelf 3, 3,5 of 4 €/m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W)
Na-isolatie bestaande buitenmuur via buitenzijde via aannemer 15 €/m² (R-waarde minstens 2,0 m²K/W)
Na-isolatie bestaande spouwmuur via aannemer 6 €/m² (conform STS 71-1)
Vloerisolatie via aannemer 6 €/m² (R-waarde minstens 1,2 m²K/W)
Hoogrendementsbeglazing via aannemer bij vervanging enkel glas: 12 €/m²  (U-waarde max 1,1 W/m²K)                             bij vervanging enkel of dubbel glas: 15 €/m² (U-waarde max 0,8 W/m²K)
Warmtepomp via aannemer premie van max 1700 euro (afh van type)
Zonneboiler via aannemer 550 euro per m², max 2750 euro, max 50% factuur
Combipremie bij gelijktijdige investering in nieuwe ramenmet hoogrendementsglas en muurisolatie via aannemer -bij raamvervanging enkel glas: 48 €/m²  (Ug-waarde max 1,1 W/m²K, Uw-waarde 1,7 W/m²K), max 1680 euro-bij raamvervanging enkel of dubbel glas: 60 €/m² (Ug-waarde max 0,8 W/m²K, Uw-waarde max 1.7 W/m²K), max 2100 euro-de premie voor muurisolatie blijft identiek
Extra voor beschermde afnemers 50% verhoging op bovenvermelde premiehoogtes en maxima.
Individuele condensatieketel voor beschermde klanten via aannemer premie van 800 €

Belastingvermindering dakisolatie: loopt verder in 2015

 

De belastingvermindering bedraagt in 2015 30 % van de dakisolatiewerken met een maximum van 3040 euro voor inkomstenjaar 2015 (= factuur betaald in 2015). Er is geen belastingkrediet van toepassing wat betekent dat u enkel van deze belastingvermindering kunt genieten als u effectief ook belastingen moet betalen. De woning moet al minstens 5 jaar in gebruik zijn bij de start van de werken. De Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt minstens 2,5 m²K/W.

 

Energielening van uw lokale entiteit

 

In 2015 kunt u een energielening van de Vlaamse overheid afsluiten (voorheen FRGE-lening). Met een energielening kunt u energiebesparende investeringen financieren in uw woning. U kunt maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

U kunt de energielening enkel aanvragen bij een Lokale Entiteit in uw gemeente. U kunt dus enkel een lening aanvragen als er in uw gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Er zijn Lokale Entiteiten in de meeste maar niet in alle Vlaamse gemeenten. Meer info: www.energiesparen.be/energielening

 

Premies voor nieuwbouwwoningen

 

Indien uw woning een stuk beter scoort dan de wettelijke eisen, kunt u voor nieuwbouwwoningen zowel een E-peilpremie van de netbeheerder ontvangen als genieten van een korting op de onroerende voorheffing. Voor bouwaanvragen vanaf 2015 (wettelijk E-peil maximaal E60) kunt u een E-peilpremie van de netbeheerder aanvragen vanaf E30 of lager.

 

Voor bouwaanvragen vanaf 2015 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E40 en dit gedurende 5 jaar. De korting bedraagt 100 % op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar.

 

Premies 2015 via de netbeheerder voor nieuwbouwwoningen
 
Bouwaanvraag vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015
≤E30 nieuwbouwwoning E-peil premie: 1800 € + 50 €/punt tov E30
≤E30 nieuwbouwappartement E-peil premie: 800 € + 30 €/punt tov E30
 
Bouwaanvraag vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2014
≤E40 nieuwbouwwoning E-peil premie: 1800 € + 50 €/punt tov E40
≤E40 nieuwbouwappartement E-peil premie 800 € + 30 €/punt tov E40
   
  Bouwaanvraag voor 1/1/2014
E-peil premie : indien het bereikte E-peil minstens 20 punten lager is dan het wettelijk vereiste E-peil op het ogenblik van de bouwaanvraag.Premie zonneboiler: 550 euro per m², max 2750 euro, max 50% factuurPremie warmtepomp: premie van max 1700 euro, afhankelijk van type
Extra voor beschermde afnemers: 20% hogere E-peilpremie, 50% hogere premie voor zonneboiler en warmtepomp

 

 

Voor alle details en voorwaarden, raadpleeg de aanvraagformulieren op www.infrax.be of www.eandis.be (beschikbaar vanaf januari 2015).

 http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/huishoudelijke_klant_-vloer-_kelderisolatie_2015.pdf

http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9021051-dak-_zolderisolatie_2015.pdf

Naast de federale fiscale premie zijn er ook regionale premies te verkrijgen door netbeheerders, gemeentebesturen of provincies.
Voor Vlaanderen kan men de website www.energiesparen .be of www.premiezoeker .be raadplegen. Door het ingeven van uw postcode, krijgt u een volledig overzicht van de premies waarop u eventueel  aanspraak kan maken. Deze premies hebben betrekking op dakisolatie en kunnen los van de nationale premie aangevraagd worden. Bovendien is het niet noodzakelijk dat het werk door een geregistreerde aannemer wordt uitgevoerd.
Voor Wallonië kan men de website http://energie.wallonie.be raadplegen.
In het Brusselse gewest vindt u informatie op www.ibgebim.be.